Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘trac’

trac i logowanie czyli auth

http://trac.edgewall.org/wiki/TracStandalone

Zaczynamy

Zakładam, że .trac (trac environment) i .git są w katalogu projekt1

cd projekt1

Utworzymy plik z hasłami skryptem trac-digest.py

python trac-digest.py -u username -p password >> trac-digest.txt

Ustawiamy jeszcze uprawnienia

Wyświetlamy uprawnienia już ustawione

trac-admin .trac/ permission list

A potem ustawiamy naszego użytkownika jako administratora

trac-admin .trac/ permission add username TRAC_ADMIN

Usuwamy możliwość zmian dla użytkownika anonymous

trac-admin .trac/ permission remove anonymous TICKET_CREATE TICKET_MODIFY WIKI_CREATE WIKI_MODIFY

Uruchamiamy serwer z włączoną autoryzacją

Zmienna auth przyjmuje parametry takie jak
'base_project_dir,password_file_path,realm'

realm oznacza domenę z której można się łączyć, może to być mojadomena.tld lub inna. Ale że korzystam ze skryptu trac-digest.py, to ustawić mogę tylko na trac.

tracd --port 8000 --auth '*,trac-digest.txt,trac' .trac

W pliku trac.ini ustawiamy logowanie wyjścia do pliku .trac/log/trac.log

[logging]
log_file = trac.log
log_level = DEBUG
log_type = file

Restartujemy przeglądarkę i przechodzimy na http://localhost:8000/.trac/login. Powinniśmy się móc zalogować.

Zobacz także:

http://xytang.blogspot.com/2007/08/tracd-is-lightweight-standalone-trac.html

Reklamy

Read Full Post »

GitPlugin i Trac nie działa :(

Aktualizacja: Działa, ale strasznie powolnie idzie przeglądanie changesetów.

Mogę wyświetlać timeline ale kiedy chcę wejść na którąś rewizję to na konsoli gdzie jest uruchomiony serwer trac dostaję komunikat:

127.0.0.1 - - [22/Feb/2008 18:25:14] "GET /.trac/changeset/696a89eddeb885c307d21983c12002b097c12891 HTTP/1.1" 200 -
----------------------------------------
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 46524)
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.4/SocketServer.py", line 463, in process_request_thread
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.4/SocketServer.py", line 254, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python2.4/SocketServer.py", line 521, in __init__
self.handle()
File "/usr/lib/python2.4/BaseHTTPServer.py", line 316, in handle
self.handle_one_request()
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/wsgi.py", line 174, in handle_one_request
gateway.run(self.server.application)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/wsgi.py", line 87, in run
response = application(self.environ, self._start_response)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/standalone.py", line 88, in __call__
return self.application(environ, start_response)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/main.py", line 420, in dispatch_request
req.send_error(sys.exc_info(), status=500)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/api.py", line 394, in send_error
exc_info)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/main.py", line 387, in dispatch_request
dispatcher.dispatch(req)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/main.py", line 244, in dispatch
req.display(template, content_type or 'text/html')
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/api.py", line 368, in display
self.write(data)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/api.py", line 460, in write
self._write(data)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/wsgi.py", line 195, in _write
self.handler.send_response(int(status[:3]))
File "/usr/lib/python2.4/BaseHTTPServer.py", line 370, in send_response
self.send_header('Server', self.version_string())
File "/usr/lib/python2.4/BaseHTTPServer.py", line 376, in send_header
self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
File "/usr/lib/python2.4/socket.py", line 248, in write
self.flush()
File "/usr/lib/python2.4/socket.py", line 235, in flush
self._sock.sendall(buffer)
error: (32, 'Broken pipe')
----------------------------------------

Read Full Post »