Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘tech’

linux ls dziwna kolejność

tworzymy trzy pliki w katalogu ls_test

[ls_test]$ touch product_reviews_info.php
[ls_test]$ touch product_reviews.php
[ls_test]$ touch product_reviews_write.php

a następnie wyświetlamy zawartość
[ls_test]$ ls -l
razem 0
-rw-r--r-- 1 rofrol rofrol 0 kwi 3 15:32 product_reviews_info.php
-rw-r--r-- 1 rofrol rofrol 0 kwi 3 15:32 product_reviews.php
-rw-r--r-- 1 rofrol rofrol 0 kwi 3 15:32 product_reviews_write.php

i jak widać kropka i podkreślenie nie brane są w tym wypadku pod uwagę tylko następny znak za nimi. git status pokazuje w innej kolejności.

Uaktualnienie

brakkvatn z #linux na freenode dał mi wskazówkę aby używać
ls -lX

dzięki temu plik z kropką nie będzie pomiędzy tylko na końcu. Ale to jeszcze nie to.

Pojawia się pytanie według jakiego wzorca ls sortuje? Kropka w ascii ma numer 46 a podreślenie 96. Więc kropka powinna być pierwsza sortowana

Uaktualnienie2 Kilka linków:
http://www.gnu.org/software/coreutils/faq/coreutils-faq.html#The-ls-command-is-not-listing-files-in-a-normal-order_0021


http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_mono/libc.html#String_002fArray-Comparison

http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/ls.html

Uaktualnienie3
Rozwiązaniem tymczasowym mojego problemu jest stosowanie przełącznika -v który nie bierze pod uwagę ustawień LC_COLLATE.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=718355

http://savannah.gnu.org/bugs/?1212

Uaktualnienie4
inne rozwiązanie to ustawić alias w ~/.bashrc
alias ls=”LC_COLLATE=C ls”

albo z kilkoma opcjami
alias ls="LC_COLLATE=C ls -xA1 --color=always"

-x wyświetla wierszami najpierw
-A wyświetla ukryte pliki oprócz . i ..
-1 wyświetla tylko jedną kolumnę (niepotrzebne wtedy -x)
-color=always trzeba to włączyć bo pewne opcje mogą wyłączyć

Reklamy

Read Full Post »

git alias

w pliku ~/.gitconfig lub innym konfiguracyjnym

[alias]
pr = whatchanged --pretty=oneline

http://git.or.cz/gitwiki/Aliases

Read Full Post »

git bash completion

czyli dopełnianie tabem.

wchodzimy na stronę http://repo.or.cz/w/git.git?a=tree;f=contrib/completion;hb=HEAD i ściągamy plik (klikamy na raw). Zapisujemy jako ~/.git-completion.sh.

W pliku ~/.bashrc dopisujemy

source ~/.git-completion.sh
PS1='[\u@\h \W$(__git_ps1 " (%s)")]\$ '

Read Full Post »

komunikatory tekstowe

Znamy ekg2 ale jest też finch, który jest klientem do biblioteki purple. Pidgin także jest klientem tej biblioteki ale w wersji okienkowej. Pidgin i finch współdzielą kontakty, historię i inne.

http://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Finch

Jest też centerim
, który jest forkiem centericq.

Źródło: http://like-a-geek.jogger.pl/2008/03/13/finch-konsolowy-pidgin/

Read Full Post »

xhtml

1. za

przeglądarka od razu zgłasza błąd jeśli jakiś zrobiliśmy

2. przeciw

google nie obsługuje (google-bot?)

xhtml nie jest streamowany – strona zostanie wyświetlona po wczytaniu całości

nie ma obsługi innerhtml

3. Porównanie silników wyświetlających xhtml 1.1

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_layout_engines_(XHTML)

Jaki mime przesyłać dla jakiej wersji xhtml

http://www.w3.org/TR/xhtml-media-types/#summary

4. dostosowanie do przeglądarek

4.1 typ mime rozwiążemy za pomocą content-negotiation

<?php
// http://blog.lepszyinternet.com/2006/11/06/dlaczego-xhtml-to-zly-pomysl/
if ( stristr($_SERVER["HTTP_ACCEPT"],"application/xhtml+xml") )
{
   header("Content-type: application/xhtml+xml");
}
else
{
   header("Content-type: text/html");
}
?>

Maksymilian Węcławski – Content Negotiation – raz a dobrze

2005-04-14 Aristotle Pagaltzis – XHTML for IE

4.2 cdata czyli javascript w innych klamrach

2006-11-12 John Resig – XHTML, document.write, and Adsense (polskie tłumaczenie)

5. Linki

2005-12-05 Lachlan Hunt – XHTML is not for Beginners

2005-12-15 Patryk Zawadzki – Uważaj na XHTML

2005-12-21 Brad Fults – Sending XHTML as text/html Considered Harmful to Feelings

2006-09-27 Emil Stenström – Why XHTML is a bad idea
(polskie tłumaczenie)

6. Książki

2008-04-28 Jon Duckett – Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS

2008-03-17 Steven M. Schafer – HTML, XHTML, and CSS Bible

2008-02-02 Terry Felke-Morris – Web Development and Design Foundations with XHTML (4th Edition)

2007-08-19 Dan Cederholm – Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with XHTML and CSS (2nd Edition)

2006-08-16 Elizabeth Castro – HTML, XHTML, and CSS

2006-07-16 Jeffrey Zeldman – Designing with Web Standards, 2nd Edition

2006-05-02 Ian Lloyd – Build Your Own Web Site the Right Way Using HTML & CSS

2005-12-08 Eric Freeman – Head First HTML with CSS & XHTML

Read Full Post »

emacs gettext gentoo

instalujemy po-mode

emerge po-mode

Potem zmieniamy .emacs

(setq auto-mode-alist
  (cons '("\\.po\\'\\|\\.po\\." . po-mode) auto-mode-alist))
  (autoload 'po-mode "po-mode" "Major mode for translators to edit PO files" t)

Możemy także ustawić ładowanie odpowiednich czcionek

(modify-coding-system-alist 'file "\\.po\\'\\|\\.po\\."
'po-find-file-coding-system)
  (autoload 'po-find-file-coding-system "po-mode")

Read Full Post »

emacs i dokumentacja z cvs

ta strona odsyła nas do tej.

Możemy potem ściągnąć całą dokumentację do emacsa
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/web/emacs co emacs

lub tylko w formacie jedna strona jeden moduł
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/web/emacs co emacs/manual/html_node

Read Full Post »

Older Posts »