Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘subversion’

Uwaga!!! To nie działa. Po pierwsze diff nie pokazuje wszystkich różnic, a svn rm nie chce usuwać katalogów pewnych.

diff dir1/ dir2/ --brief --recursive | grep "Only in dir1/" | sed 's:Only in dir1/::' | sed 's/: /\//' | sed 's:^/::' > only_in_dir1.txt

cd projekt1

cat ../only_in_dir1.txt | xargs -n 1 svn rm

cp -R ../dir2/* .

svn add . –force

svn ci

PS. W git to po prostu usuwamy cały katalog, wgrywamy nowy

git add .

git commit

Reklamy

Read Full Post »

Przechodzimy do katalogu projektu

cd projekt1

Tworzymmy srodowisko trac dla repozytorium

trac-admin path/to/projenv initenv projectname db repostype repospath templatepath

trac-admin .trac initenv projekt1 sqlite:db/trac.db svn .svnrepo /usr/share/trac/templates

Uruchamiamy serwer trac
tracd --port 8000 .trac

Przeglądarkę ustawiamy na adres
http://localhost:8000/.trac

Zostało jeszcze ustawienie ignorowania katalogu .trac przez subversion

svn propset svn:ignore '.svnrepo

W tym momencie kursor przejdzie do następnej linii i kontynuujemy

>.trac' .

Sprawdzamy czy dobrze jest ignorowane

svn st --no-ignore

Wysyłamy zmiany dotyczące ignorowania do repozytorium

svn ci -m 'svn:ignore .svnrepo .trac'

Read Full Post »

Czasy operacji repozytorium

Katalog do dodania to oscommerce-2.2ms2/catalog

time svn add trunk/

real    0m5.262s

time svn ci -m "oscommerce-2.2ms2"

real    0m12.219s

time svn ci -m "osCommerceProfessional_1_03"

real    0m7.651s

Read Full Post »

tworzymy katalog projektu

mkdir projekt1 && cd projekt1

tworzymy repozytorium

svnadmin create .svnrepo

Tworzymy kopię roboczą w aktualnym katalogu

svn co file://`pwd`/.svnrepo .

Dodajemy katalog .svnrepo do listy ignorowania

svn propset svn:ignore .svnrepo .

Sprawdzamy czy działa

svn st --no-ignore

Wysyłamy zmianę o ignorowaniu do repozytorium

svn ci -m "Ignore directory .svnrepo"

Read Full Post »