Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘gpl’

GPL i BSD

Z eagain.wordpress.com:

If you want software to be free GPL is better than BSD. If you want use of software to be free BSD is better.

Jeśli chcesz aby oprogramowanie było wolne, GPL jeset lepsze. Jeśli chcesz aby użycie oprogramowania było wolne BSD jest lepsze.

I dalsze wyjaśnienie:

If you want it to be used by everyone and do not want your license to be a problem while it is being used in a closed sourced environment choose BSD. But if you want code to remain free, that is any modifications or linking to it should also be available like you made it available to the world, choose GPL.

Jeśli chcesz aby to [oprogramowanie] było używane przez każdego i nie chcesz aby twoja licencja była problemem podczas użycia w środowisku zamkniętego oprogramowania wybierz BSD. Ale jeśli chesz aby twój kod pozostał wolny, to znaczy jakiekolwiek modyfikacje lub linkujące oprogramowanie również było dostępne tak jak ty zrobiłeś to dla świata, wybierz GPL.

Reklamy

Read Full Post »