Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘git’

git alias

w pliku ~/.gitconfig lub innym konfiguracyjnym

[alias]
pr = whatchanged --pretty=oneline

http://git.or.cz/gitwiki/Aliases

Reklamy

Read Full Post »

git bash completion

czyli dopełnianie tabem.

wchodzimy na stronę http://repo.or.cz/w/git.git?a=tree;f=contrib/completion;hb=HEAD i ściągamy plik (klikamy na raw). Zapisujemy jako ~/.git-completion.sh.

W pliku ~/.bashrc dopisujemy

source ~/.git-completion.sh
PS1='[\u@\h \W$(__git_ps1 " (%s)")]\$ '

Read Full Post »

Git – zmiana starego commitu

http://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/user-manual.html#rewriting-one-commit

Read Full Post »

Emacs i git

Obsługa git w vim jest dosyć prosta.

Emacs też niby obsługuje systemy version control, ale aktualna stabilna wersja 22 nie obsługuje gita standardowo. Wywyłanie kombinacji klawiszy
C-x v =
Daje komunikat, że plik nie jest under version control.

Twb na #emacs@freenode wskazał mi interfejs VC napisany przez ESR. Ale VC obsługuje gita w emacs-cvs.

Jest jeszcze odzielny pakiet git.el ale najpierw może sprawdzę VC.

Ostatnią wersją emacs-cvs w portage jest 23.0.60-r2. Następnie zmieniamy w gentoo używaną wersję
eselect emacs set 2

Read Full Post »

GitPlugin od nanosleep.org

Zainstalowałem GitPlugin stąd: http://trac-hacks.org/wiki/GitPlugin, ale dostawałem komunikaty broken pipe przy wchodzeniu na poszczególne changesety. Przeglądanie całej timeline działało, także przeglądanie źródeł.

Więc zainstalowałem wersję eksperymentalną z http://nanosleep.org/proj/trac-git-plugin/. Niestety mają tylko dla trac w wersji 0.10.

Dostawałem jednak takie same kouminkaty, ale w końcu przestały wyskakiwać. A oto jak zainstalowałem:

git clone http://nanosleep.org/git/trac-git-plugin

cd trac-git-plugin/gitplugin/0.10

python ez_setup.py .

utworzyłem repozytorium trac w katalogu gdzie już było repozytorium git.

cd projekt1

trac-admin .trac initenv projekt1 sqlite:db/trac.db git .git /usr/share/trac/templates

W pliku .trac/conf/trac.ini dodajemy dodatkowo tekst

[components]
# for plugin version 0.10
gitplugin.* = enabled

I toworzymy katalog

su
mkdir /var/cache/trac-git/
chown -R rofrol: /var/cache/trac-git/

Uruchamiamy serwer

tracd --port 8000 .trac

Read Full Post »

GitPlugin i Trac nie działa :(

Aktualizacja: Działa, ale strasznie powolnie idzie przeglądanie changesetów.

Mogę wyświetlać timeline ale kiedy chcę wejść na którąś rewizję to na konsoli gdzie jest uruchomiony serwer trac dostaję komunikat:

127.0.0.1 - - [22/Feb/2008 18:25:14] "GET /.trac/changeset/696a89eddeb885c307d21983c12002b097c12891 HTTP/1.1" 200 -
----------------------------------------
Exception happened during processing of request from ('127.0.0.1', 46524)
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.4/SocketServer.py", line 463, in process_request_thread
self.finish_request(request, client_address)
File "/usr/lib/python2.4/SocketServer.py", line 254, in finish_request
self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
File "/usr/lib/python2.4/SocketServer.py", line 521, in __init__
self.handle()
File "/usr/lib/python2.4/BaseHTTPServer.py", line 316, in handle
self.handle_one_request()
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/wsgi.py", line 174, in handle_one_request
gateway.run(self.server.application)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/wsgi.py", line 87, in run
response = application(self.environ, self._start_response)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/standalone.py", line 88, in __call__
return self.application(environ, start_response)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/main.py", line 420, in dispatch_request
req.send_error(sys.exc_info(), status=500)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/api.py", line 394, in send_error
exc_info)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/main.py", line 387, in dispatch_request
dispatcher.dispatch(req)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/main.py", line 244, in dispatch
req.display(template, content_type or 'text/html')
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/api.py", line 368, in display
self.write(data)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/api.py", line 460, in write
self._write(data)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/trac/web/wsgi.py", line 195, in _write
self.handler.send_response(int(status[:3]))
File "/usr/lib/python2.4/BaseHTTPServer.py", line 370, in send_response
self.send_header('Server', self.version_string())
File "/usr/lib/python2.4/BaseHTTPServer.py", line 376, in send_header
self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
File "/usr/lib/python2.4/socket.py", line 248, in write
self.flush()
File "/usr/lib/python2.4/socket.py", line 235, in flush
self._sock.sendall(buffer)
error: (32, 'Broken pipe')
----------------------------------------

Read Full Post »