Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘emacs’

emacs gettext gentoo

instalujemy po-mode

emerge po-mode

Potem zmieniamy .emacs

(setq auto-mode-alist
 (cons '("\\.po\\'\\|\\.po\\." . po-mode) auto-mode-alist))
 (autoload 'po-mode "po-mode" "Major mode for translators to edit PO files" t)

Możemy także ustawić ładowanie odpowiednich czcionek

(modify-coding-system-alist 'file "\\.po\\'\\|\\.po\\."
'po-find-file-coding-system)
 (autoload 'po-find-file-coding-system "po-mode")
Reklamy

Read Full Post »

emacs i dokumentacja z cvs

ta strona odsyła nas do tej.

Możemy potem ściągnąć całą dokumentację do emacsa
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/web/emacs co emacs

lub tylko w formacie jedna strona jeden moduł
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/web/emacs co emacs/manual/html_node

Read Full Post »

emacs do przejrzenia

http://soltys.wordpress.com/category/edytory/emacs/

Read Full Post »

Emacs is

effectively an operating system masquerading as a text-editor that is written in a stunningly powerful programming language.

Ze strony http://stevengharms.com/emacs-v-vi-is-rooted-in-the-love-of-lisp

Read Full Post »

Emacs i wcięcia

http://www.student.northpark.edu/pemente/emacs_tabs.htm

http://www.bloomington.in.us/~brutt/emacs-c-dev.html

http://www.jwz.org/doc/tabs-vs-spaces.html

http://www.student.northpark.edu/pemente/emacs_tabs.htm

tylko tabs ale czy to działa?

(setq tab-width 4)
(setq indent-tabs-mode t)
(tab-always-indent t)

te zmienne mogą nie działać, jeśli jest jakiś inny mod włączony. Zobacz też

M-h v c-basic-offset

Różne typy wcięć: http://en.wikipedia.org/wiki/Indent_style

Zmiana stylu wcięć:

C-c . style
  Select a predefined style style (c-set-style).

bsd w Emacs to Allman.

Read Full Post »

Emacs i sztuczki

z strony http://www.parsed.org/tag/emacs/.

w ~/.emacs

Wymagaj końcowej pustej linii na końcu pliku. W jakiś sytuacjach to jest wymagane, ale nie pamiętam jakich. W każdym razie zapis taki:
(setq require-final-newline t)

Zmienne w Vim i Emacs

RET to Enter

Polecenie   Vim          Emacs
Pokaż wartość :set zmienna?     C-h v zmienna RET
Ustaw wartość :set zmienna=wartość M-x set-variable RET var RET value RET

Wcięcia

Polecenie             Vim     Emacs   Emacs słownie
Zwiększ wcięcie zaznaczenia    >>      C-M-\
Zmniejsz wcięcie zaznaczenia   <<
Przywróć poprzednie zaznaczenie  gv

Na razie tyle, może dodam później więcej.

Read Full Post »

Vimdiff i Emacs

Vimdiff działa na konsoli i całkiem fajnie. Manipulacja oknami też spoko. Ale Emacs to tragedia jeśli chodzi o podobną funkcjonalność. Poniżej fragment z pliku http://karl-voit.at/vim-emacs-cheatsheet_of_freezing_hell.txt

------------------------------------------------------ Compare/merge differencesstart file A and B in compare mode  vimdiff A B      emerge A B

emacs: goto fast-mode (C-c C-c doesn't have to be used)   C-c C-c f

emacs: goto edit-mode                    e

next difference            ]c          (C-c C-c) n

previous difference          [c          (C-c C-c) p

goto difference X                      C-u X j

change to left file (higher)     C-w h

change to right file (lower)     C-w l

take this version           :[range]diffpu(t) dp

take other version          :[range]diffg(et) do

take A-version                       (C-c C-c) a

take B-version                       (C-c C-c) b

quit without saving the merge                C-]

recenter buffers                      l

emacs: http://www.cs.cmu.edu/cgi-bin/info2www?(emacs)Merge%20Commands

Poniżej jeszcze fragment komentarza, jak używać vimdiff

Little hints for newbies:
ctrl+w ctrl+w - switch windows
do - diff obtain
dp - diff put
[c - previous difference
]c - next difference
:diffupdate - diff update ;)
:syntax off - syntax off
zo - open folded text
zc - close folded text

Nadal szukam sposobu w Emacsie, aby było łatwo jak vimdiff.

Emacs nie jest nawet tu uwzględniony.

Read Full Post »

Older Posts »