Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘linux’ Category

linux crossover

first pc: ifconfig eth0 10.0.0.1 second pc: ifconfig eth0 10.0.0.1 http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?p=569094#post569094 or ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1213165

arch ssh: $EDITOR /etc/hosts.allow: sshd: ALL; /etc/rc.d/sshd start http://wiki.archlinux.org/index.php/SSH

rsync: time rsync -aWv –progress –stats –delete -e ‚ssh -p 22’ root@10.0.0.2:/source /destination

Reklamy

Read Full Post »

Wiele osób mających styczność z Gimpem narzeka na brak jednego głównego okna. Jednak ostatnie wersje deweloperskie umożliwiają użycie jednego okna. Są jeszcze małe niedociągnięcia, ale to już duży krok w dobrą stronę.

Uaktualnienie
: To ustawienie umożliwia pracę w jednym oknie z jednym obrazem. Inne otwarte obrazy pojawiają się na pasku zadań tak jak w Inkscape. Nie ma jeszcze takiej opcji, żeby widzieć kilka otwartych obrazów i okno gimpa pod spodem.

Poniżej przedstawię jak dostosować Gimpa do pracy z jednym oknem.

Na początek przedstawię domyślny wygląd programu po otwarciu obrazu. Widać trzy okna, mało miejsca na obraz, ogólnie mętlik – szczególnie przy pracy na laptopie.

Jednak ostatnie zmiany takie jak:
-ustawienie opcji zawsze-na-wierzchu dla wszystkich doków
-możliwość odsunięcia krawędzi obrazu od okna obrazu
dają taką możliwość ustawienia:

Obraz w tym wypadku można przesuwać środkowym przyciskiem myszy lub korzystając z okna dialogowego Nawigacja.

Minusami są:
-przykrycie przycisku anulowania operacji na pasku stanu
-potrzeba maksymalizacji każdego obrazu po otwarciu. Jeśli ręczna maksymalizacjia komuś bardzo przeszkadza może na linuksie użyć devil’s pie.

Plik devilspie_reload.sh dodajemy do startujących programów dla GNOME czy KDE:
devilspie_reload.sh
#!/bin/sh

if ps -A | grep -e ” devilspie$” > /dev/null; then
killall devilspie &
devilspie -a &
else
devilspie -a &
fi

a oto reguła do maksymalizacji okien z obrazami ~/.devilspie/gimp_image.ds
(if
(is (window_role) "gimp-image-window")
(begin
(maximize)
)
)

Dodatkowo może się przydać wpis jak skompilować Gimpa developerskiego na gentoo
https://rofrol.wordpress.com/2008/05/04/gimp-svn-i-gentoo/

Read Full Post »

openoffice3

http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-5086406.html#5086406
ściągamy z http://download.openoffice.org/ wersję developerską.

mkdir ~/oo3
cd ~/oo3
tar xzvf OOo_3.0.0beta_20080429_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
cd BEA300_m2_native_packed-2_en-US.9301/
mkdir TAR
mkdir EXTRACT
cd RPMS
for i in *; do rpm2tar ${i}; done
mv *.tar ../TAR
cd ../TAR
for i in *; do tar xvf ${i} -C ../EXTRACT; done
~/oo3/BEA300_m2_native_packed-2_en-US.9301/EXTRACT/opt/openoffice.org3/program/soffice

Read Full Post »

84 gry na linuksa bez wine

http://www.linuxlinks.com/article/20080530054213402/CommercialGames.html

http://www.linuxlinks.com/article/20080510052539217/Games.html

Read Full Post »

.bashrc

alias em="emacs"

declare -x EDITOR="emacs"

#declare -x EDITOR="vim"                                  # http://www.simplicidade.org/notes/archives/2008/02/git_bash_comple.html

# http://repo.or.cz/w/git.git?a=tree;f=contrib/completion;hb=HEAD

source ~/.git-completion.sh

#PS1='[\u@\h \W$(__git_ps1 " (%s)")]\$ '

#PS1='[\W$(__git_ps1 " (%s)")]\$ '

PS1='[\W\[\e[1;32m\]$(__git_ps1 " (%s)") \[\e[0m\]]\$ '

alias ls="LC_COLLATE=C ls -xA1 --color=always"

alias gitv="gitview --all &"

Read Full Post »