Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Marzec 2011

time tracker on mac os x with idle option

1. timeEdition price free, licence gpl v3, latest 2009-04-01
2. TimeTracker for Mac price: free, licence: gpl v2, latest 2011-01-03

Reklamy

Read Full Post »

First you need to install python. I recommend install activepython. Don’t forget to add environment variables PYTHONPATH and PYTHONHOME pointing to python installation directory. This might be needed by some scripts and modules (instalation in polish).

Then install pil for windows 64bit (unofficial builds). I don’t recommend installing with package manager like pip or pypm because it installs version of pil without jpeg support or even png or tiff.

Then install FileMenu Tools. Add new action only for folder and point to your script. It should work from now on.

Read Full Post »

parzenie zielonej herbaty

1. Im mniej fermentowana herbata tym woda mniej gorąca a parzenie krótsze. Niektórzy podają 90 stopni dla zielonej inni 70-80. Ja się skłaniam ku 90 stopni.
2. Woda najlepiej miękka (?) doprowadzona do białego wrzątku, czyli nie przegotować jej bo wtedy jest w niej mało tlenu. Czyli woda wielokrotnie gotowana odpada.
3. Niewielką ilość liści zalać małą ilością wody 90 stopni. Po 2 minutach przelać do czarki. Liście znowu zalać na 2 minuty. Wypić z czarki. Następny napar już powinien być gotowy. I tak do trzech razy zwykle się zalewa, można i 5 jak dobra herbata.
4. Niektórzy piszą żeby pierwszy napar po 5-30 sekundach wylać. Jest nawet powiedzenie, że jak pijesz pierwszy napar to musisz być na prawdę nędzarzem. Wzięło się to z tego, że Pu-erh robiono kiedyś w marnych warunkach i trzeba było ją umyć pierwszym zalaniem. Teraz już podobno nie trzeba.
5. Chińczyk mówi: nie gorzka i nie cierpka – nie herbata.
6. Mały czajniczek 120-240 ml. Najlepiej z czerwonej glinki Yixing podobno długo ciepło utrzymuje. Porowata struktura powoduje, że wchłania aromat herbaty, dlatego używać tylko jednego rodzaju. Możliwość natrafienia na podróbki.
7. Jaka herbata? W chinach najpopularniejsza Oolong 35zł/100g w Świat herbat. Ja lubię też Bi Luo Chun tea 23zł/100g w Świat herbat.

Literatura
1. Gong-Fu Cha (Kung-Fu Cha) Chińska ceremonia parzenia herbaty.
2. Parzenie herbaty
3. Parzenie herbaty
4. WŁAŚCIWE PARZENIE
5. Książka Roberta Tomczyka „Zapiski o herbacie”

Read Full Post »

install python pil on windows

This is harder recipe without using ActiveState Python Community Edition

1. First install python http://docs.python.org/using/windows.html
Just download exe intaller and add to %PATH% C:\Pythonxx , other instructions on adding to path
2. Then install pip and and pil using this and this instruction (from stackoverflow)
(without min32gw i got error: Unable to find vcvarsall.bat)

I’ve stoped here http://blog.evereq.com/blog/index.php/2009/11/tips-and-tricks-in-installation-of-pil-on-windows-7-2008-64bit/ and don’t know how to compile pil with jpeg and zlib support

I’ve unpacked jpeg, tiff and zlib source to C:\pip-0.8.2\build\pil
modified C:\pip-0.8.2\build\pil\setup.py
run: pip uninstall pil
run: pip install pil

F*ck: Windows installation is a pain http://code.pediapress.com/wiki/wiki/WindowsSetup

I will use ActiveState python as suggested here and described here (in polish)

Readme

To build a Universal PIL, we must first build Universal versions of its dependent libraries

http://stackoverflow.com/questions/3155128/python-packages-installation-in-windows

Checking validity on mac os x

Read Full Post »

mac os x multipart archives 7zip rar

7zip
unrar is freeware but rar is trial so I’ve choosen 7zip
sudo port install p7zip
7z a -t7z -v1g /path/to/archive.7z /path/to/folder_or_file -mx0

-t7z compression format is 7z
-v1g parts are 1GB
-mx0 compression level is 0

Extracting 7zip
7z x FileName.7z
If your archive is split into multiple volumes, specify the lowest numbered volume.
7z x FileName.7z.001
If you want to extract to another location simply add „-o” follow by that location to the end of the command:
7z x FileName.7z -o/home/user/Desktop/foldername

If you can’t extract because of ERROR: E_FAIL, there is not enough space.

command generator for p7zip (doesn’t work if path has spaces or tilda ~ is used)

unrar
you can also install unrar
sudo port install unrar
and rar from http://www.rarlab.com/ and do this
rar a -m5 -v5M -R myarchive /home/

rar – starts the program
a – tells program to add files to the archive
-m5 – determine the compression level (0-store (fast)…3-default…5-maximum(slow))
-v5M – determine the size of each file in split archive, in this example you get files with size 5MB (if you wanted files of 512kB size you would write -v512k)
myarchive – name of the archive you are creating
/home/ – is folder of the files you wish to add to the archive

more documentation
man rar

extract archive with
rar x myarchive.part01.rar

Further reading about rar

Read Full Post »