Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Kwiecień 2008

.bashrc

alias em="emacs"

declare -x EDITOR="emacs"

#declare -x EDITOR="vim"                                  # http://www.simplicidade.org/notes/archives/2008/02/git_bash_comple.html

# http://repo.or.cz/w/git.git?a=tree;f=contrib/completion;hb=HEAD

source ~/.git-completion.sh

#PS1='[\u@\h \W$(__git_ps1 " (%s)")]\$ '

#PS1='[\W$(__git_ps1 " (%s)")]\$ '

PS1='[\W\[\e[1;32m\]$(__git_ps1 " (%s)") \[\e[0m\]]\$ '

alias ls="LC_COLLATE=C ls -xA1 --color=always"

alias gitv="gitview --all &"
Reklamy

Read Full Post »

http://www.les-stooges.org/pascal/pencil/index.php

http://www.linux.com/feature/131921

Read Full Post »

tex i latex na gentoo

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_TeX

w pliku /etc/make.conf
USE+=” tetex”
emerge tetex

a może unicode trzeba oddzielnie?
dev-tex/latex-unicode

Emacs
w pliku /etc/portage/packages.use
app-emacs/auctex preview-latex

emerge app-emacs/auctex

Read Full Post »

whitestkids.com

http://www.wykop.pl/link/56011/domowa-tragedia

http://www.idkwtf.com/videos/latest-videos/dear-sister-snl-digital-short

http://whitestkids.com/main/?page_id=7

Read Full Post »

ateista pat condell po polsku z napisami

http://www.wykop.pl/link/54908/boze-pobogoslaw-ateizm

Read Full Post »

Nauka pisania bezwzrokowego

http://labs.jphantom.com/wpm/

http://2addicted.com/words

http://www.crazymonkeygames.com/QWERTY-Warriors-2.html

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Typing_of_the_Dead

http://www.mobygames.com/game/mario-teaches-typing

Read Full Post »

linux ls dziwna kolejność

tworzymy trzy pliki w katalogu ls_test

[ls_test]$ touch product_reviews_info.php
[ls_test]$ touch product_reviews.php
[ls_test]$ touch product_reviews_write.php

a następnie wyświetlamy zawartość
[ls_test]$ ls -l
razem 0
-rw-r--r-- 1 rofrol rofrol 0 kwi 3 15:32 product_reviews_info.php
-rw-r--r-- 1 rofrol rofrol 0 kwi 3 15:32 product_reviews.php
-rw-r--r-- 1 rofrol rofrol 0 kwi 3 15:32 product_reviews_write.php

i jak widać kropka i podkreślenie nie brane są w tym wypadku pod uwagę tylko następny znak za nimi. git status pokazuje w innej kolejności.

Uaktualnienie

brakkvatn z #linux na freenode dał mi wskazówkę aby używać
ls -lX

dzięki temu plik z kropką nie będzie pomiędzy tylko na końcu. Ale to jeszcze nie to.

Pojawia się pytanie według jakiego wzorca ls sortuje? Kropka w ascii ma numer 46 a podreślenie 96. Więc kropka powinna być pierwsza sortowana

Uaktualnienie2 Kilka linków:
http://www.gnu.org/software/coreutils/faq/coreutils-faq.html#The-ls-command-is-not-listing-files-in-a-normal-order_0021


http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_mono/libc.html#String_002fArray-Comparison

http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/utilities/ls.html

Uaktualnienie3
Rozwiązaniem tymczasowym mojego problemu jest stosowanie przełącznika -v który nie bierze pod uwagę ustawień LC_COLLATE.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=718355

http://savannah.gnu.org/bugs/?1212

Uaktualnienie4
inne rozwiązanie to ustawić alias w ~/.bashrc
alias ls=”LC_COLLATE=C ls”

albo z kilkoma opcjami
alias ls="LC_COLLATE=C ls -xA1 --color=always"

-x wyświetla wierszami najpierw
-A wyświetla ukryte pliki oprócz . i ..
-1 wyświetla tylko jedną kolumnę (niepotrzebne wtedy -x)
-color=always trzeba to włączyć bo pewne opcje mogą wyłączyć

Read Full Post »

Older Posts »