Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Luty 2008

Rekrutacja Spolski

http://polish.joelonsoftware.com/Articles/Interviewing.html

Reklamy

Read Full Post »

Vim i textmate

Jak zmałpować takie zachowanie: http://macromates.com/screencast/insert_html_tags.mov

http://www.knowbies.com/programming/textmate-and-vim/

http://www.alexyoung.org/articles/show/12/vim_for_textmate_fans

vtreeexplorer : tree based file explorer – the original

snippetsEmu : An attempt to emulate TextMate’s snippet expansion

Read Full Post »

vim i caps-lock jako escape

w pliku ~/.Xmodmap
! Komentarz zaczyna sie od wykrzyknika
!
! http://www.in-ulm.de/~mascheck/X11/xmodmap.html
! keycode i keysym mozna stosowac zamiennie,
! ale keycode wydaje sie byc bezpieczniejsze,
! ale keycode moze zmieniac w zaleznosci od sprzetu,
! ale jesli jest keycode to taki plik mozna wczytywac wielokrotnie
! przez xmodmap .Xmodmap
! liste domyslna klawiszy mozna zapisac przez
! xmodmap -pke > ~/.Xmodmap.default
!
! Istnieja mapy Control, Mod1, Mod2, Lock
! mozna usunac dana nazwe z mapy przez
! remove Control = Control_L
! a potem po zmianie dodac
! add Control = Control_L
! lub wyczyscic cale mape, zmienic a potem dodac
! add Control = Control_L Control_R
! liste map otrzymamy wykonujac polecenie xmodmap
!
! Najpierw usuwamy zmienna Caps_Lock z funkcji Lock
remove Lock = Caps_Lock
!
! klawisz Escape od dzis nic nie robi
! keysym Escape =
keycode 9 =
!
! dawny klawisz Caps_Lock dziala teraz jak Escape
keycode 66 = Escape
!
! klawisz F12 dziala teraz jak Caps_Lock
keycode 96 = Caps_Lock
!
! Caps_Lock znowu jest przelacznikiem
add Lock = Caps_Lock
!
! Klawisze z flaga beda dzialac jako Ctrl
add Control = Super_L Super_R

w pliku ~/.xinitrc
[ -f ~/.Xmodmap ] && xmodmap ~/.Xmodmap && exec gnome-session

Źródło:
1. Komentarz na http://www.vim.org/tips/tip.php?tip_id=285

2. http://vim.wikia.com/wiki/Avoid_the_escape_key

3. http://tavon.org/work/node/302

Read Full Post »

emacs z utf-8

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Make_your_system_use_unicode/utf-8
  (setq locale-coding-system 'utf-8)
(set-terminal-coding-system 'utf-8)
(set-keyboard-coding-system 'utf-8)
(set-selection-coding-system 'utf-8)
(prefer-coding-system 'utf-8)

Emacs i utf-8 cjk

http://www.gentoo.org/doc/en/utf-8.xml

(require ‚un-define)
(require ‚jisx0213)
(set-language-environment „Japanese”)
(set-default-coding-systems ‚utf-8)
(set-terminal-coding-system ‚utf-8)

http://devmanual.gentoo.org/appendices/editor-configuration/xemacs/index.html

http://xahlee.org/emacs/emacs_basics.html

otwieramy plik

emacs plik

lub emacs

C-x C-f

C-l aby zacząć przeglądać plik.

Jeśli plik jest tylko do odczytu a chcemy edytować i zapisać pod inną nazwą to naciskamy C-x C-q.

Zapis C-x C-s.

Read Full Post »

Czcionki czyli fonty

Czcionki od Redhata. Firma zakupiła w Ascender Corp., 3 zestawy czcionek, w zamierzeniu identycznych metrycznie z czcionkami z Windowsa (znaki będą zajmować tyle samo miejsca co w odpowiednikach windowsowych). Czcionki są dostępne na GPL

https://www.redhat.com/promo/fonts/

Terminus. Font polecany dla programistów ze wzgłędu na czytelność.

http://www.is-vn.bg/hamster/jimmy-en.html

Polskie czcionki z historią, ale raczej nie w unicode
http://www.nowacki.strefa.pl

Read Full Post »

Lokalizacja gentoo i utf-8

http://www.gentoo.org/doc/pl/guide-localization.xml

http://www.gentoo.org/doc/pl/utf-8.xml

Aby wprowadzać i oglądać teksty zakodowane w utf-8 należy:

1. Najpierw ustawić locale

w pliku /etc/locale.gen
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8
pl_PL ISO-8859-2
pl_PL.UTF-8 UTF-8

Jako root wydajemy polecenie
locale-gen

Sprawdzamy

a) dostępne lokalizacje
locale -a

*Ciekawostka. Według http://www.gentoo.org/doc/pl/utf-8.xml powinienem zobaczyć pl_PL.UTF-8 ale ja widzę pl_PL.utf8.

I takie też tworzą się katalogi w /usr/lib/locale/. Wywołanie na przykład strony man takim poleceniem spowoduje brak polskich liter:
LC_ALL=pl_PL.UTF-8 man emerge

a tak już jest ok:
LC_ALL=pl_PL.utf8 man emerge

b) ustawione lokalizacje
locale

A na końcu wpisujeny do pliku /etc/env.d/02locale
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LANG="pl_PL.UTF-8"

Polecenie env-update && source /etc/profile ustawi wartości.

Możemy także sprawdzić czy usługi consolefont i keymaps będą uruchamiane przy starcie.
rc-status --all
rc-config list

2. Poniższe ustawienia dotyczą wprowadzania i oglądania tekstu utf-8 na konsolach Alt-Fn.

/etc/rc.conf
UNICODE="yes"

/etc/conf.d/keymaps
KEYMAP="pl2"
DUMPKEYS_CHARSET="ISO-8859-2"

Instalujemy font terminus, który może wyświetlać unicode.
emerge -av media-fonts/terminus-font
Opcje tego fontu opisane w /usr/share/consolefonts/README.terminus.

/etc/conf.d/consolefont
CONSOLEFONT="ter-v16b"
#CONSOLETRANSLATION=""

Inne czcionki unicode na wikipedis

3. Jeśli używamy Vim, ustawmy fenc.
:set fenc=utf-8

4. Ustawienia dla aplikacji trybu okienkowego

/etc/X11/xorg.conf
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option' "XkbModel" "pc105"
Option' "XkbLayout" "pl"
EndSection

5. Strony man

w pliku /etc/man.conf zmieniamy
NROFF'' /usr/bin/nroff -Tascii -c -mandoc

na

NROFF'' /usr/bin/nroff -mlatin2 -c -mandoc

i dodajemy aliast do ~/.bashrc
alias man="LC_ALL=pl_PL.utf8 man"

od teraz strony man w iso takie jak man ls będą działać oraz te nowsze jak man emerge, ale niestety nie działą mi na konsolach Alt-Fn.

6. Inne ustawienia

w make.conf
USE+="userlocales unicode nls"

w kernelu
zgrep -i nls /proc/config.gz

7. Czego nie robić? Przy poniższym ustawieniu nie wyświetlają się znaki utf-8 na konsoli Alt-Fn. A jednak to jest polecane na stronie http://www.gentoo.org/doc/pl/utf-8.xml.

/etc/conf.d/keymaps
KEYMAP="pl2"
#DUMPKEYS_CHARSET="ISO-8859-2"

/etc/conf.d/consolefont
CONSOLEFONT="lat2a-16"
CONSOLETRANSLATION="8859-2_to_uni"

Także ustawienie w /etc/X11/xorg.conf
Option „XkbLayout” „pl_PL”
zamiast
Option „XkbLayout” „pl”

wyłączyło mi wprowadzanie znaków specjalnych.

8. Inne

W konsoli
loadkeys /usr/share/keymaps/i386/qwerty/pl2
setfont lat2a-16

http://www.gentoo.org/proj/en/pr/docs/presentations/UTF-8.pdf

How to Make System Completely UTF-8???

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Make_your_system_use_unicode/utf-8

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Create_an_UTF-8_enabled_system

http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-2754727.html

http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html

Read Full Post »

1. Usunięcie języków german i espanol.

2. Skopiowanie folderu english i pliku english.php na polish i polish.php.

3. Skopiowanie tłumaczonych plików z jednej z trzech lokalizacji

a) 2.2 MS2 Polish language complete pack z 2003-07-21, kontrybucja 1376

b) 2.2 MS2 Polish language complete pack z 2003-08-18, kontrybucja 1428

c) pliki z oscommercePro1.03 z 2oo4-12-19, wymagana rejestracja do pobrania

Read Full Post »

Older Posts »